Khách hàng

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

헌신적인  직원들은 때와 장소를 가리지 않고 우리의 요구와  질문에  응답해  주었으며  그  결과,  우리는  3개월이라는  짧은 시간에 행정적인 모든 절차를 마치고  입주하여  업무를  하고  있습니다.  복잡한  행정절차로  인한 시간지연을 피하는데 도움이 된 GTI의 서비스에 깊은 인상을 받았습니다.

Các nhân viên làm việc tận tâm luôn phản hồi những yêu cầu và thắc mắc của chúng tôi bất cứ lúc nào và ở đâu. Kết quả là trong thời gian ngắn khoảng 3 tháng chúng tôi đã chuyển vào nhà xưởng. Tôi rất ấn tượng với các dịch vụ của GTI, nó giúp chúng tôi tránh được sự chậm trễ về thời gian do các thủ tục hành chính phức tạp.

조성윤 Cho, SungYoon

과장, Manager

Bongan Industrial Tent Co.,Ltd.


Fanstech is updating…

fanpage-link
linkedin-link