Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH

Gịp Huệ Thơ (Ms.Sisi)
Quản lý vận hành / Chuyên viên kinh doanh
Tiếng Việt/ Tiếng Trung
093 11 55 263
sisi.gip@gt-industrial.com.vn

Chăm Sóc Khách Hàng

0906 078 028
customer.service@gt-industrial.com.vn

fanpage-link
linkedin-link