Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH

Umeda Hajime (Mr.Jimmy)
Trưởng bộ phận kinh doanh
Tiếng Nhật
093 11 55 261
hajime.umeda@gt-industrial.com.vn

Gịp Huệ Thơ (Ms.Sisi)
Quản lý vận hành / Chuyên viên kinh doanh
Tiếng Việt/ Tiếng Trung
093 11 55 263
sisi.gip@gt-industrial.com.vn

Chăm Sóc Khách Hàng

0938 025 265
customer.service@gt-industrial.com.vn

fanpage-link
linkedin-link