Dịch vụ một cửa

GT industrial cung cấp dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt dự án của khách hàng

TÌM KIẾM

  •  Kết nối với các nhà cung ứng đáng tin cậy
  • Tìm quỹ đất

THIẾT LẬP

  • Hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý ban đầu
  • Thiết kế, lắp đặt và thi công Fit – out

VẬN HÀNH

  • Hỗ trợ tuyển dụng
  • Dịch vụ Vận chuyển
  • Dịch vụ kế toán và thuế
  • Dịch vụ pháp lý
  • Dịch vụ IT, vệ sinh và suất ăn công nghiệp
  • Kết nối doanh nghiệp

 

CÁC ƯU ĐÃI THUẾ

1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Min thuế 2 năm và giảm 50% s thuế phải np trong 4 năm tiếp theo đi với thu nhập từ thực hiện dự án đu tư mới quy định tại Khoản 3 Đi15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)

– Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm, trong đó miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với dự án công nghệ cao và các ngành công nghiệp hỗ trợ

2. Thuế xuất nhập khẩu

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án

fanpage-link
linkedin-link