RECRUITMENT

dich-vu-1-cua

GTI RECRUITMENT

Customer Service

Time: 31/12/2021

fanstech

CÔNG TY TNHH ĐIỆN FANSTECH (VIỆT NAM)

INVESTOR RECRUITMENT

1/ Nhân viên kế toán: 01 người

2/ Nhân Viên HCNS: 01 người

HẠN NỘP: 30/12/2020

fanpage-link
linkedin-link